Welkom op de website van Ergotherapie Dordrecht

Ergotherapie word 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering!*

Ergotherapie Dordrecht biedt:

- Snelle behandeling: Binnen 1 week na verwijzing van uw huisarts of specialist is er een eerste afspraak met u gemaakt. 

- Zonder verwijzing, direct toegankelijk: Voor behandeling, begeleiding en advies van uw ergotherapeut heeft u geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig. 

- Behandeling aan huis: Behandeling vind bij voorkeur plaats in uw eigen omgeving, daar waar de problemen zich over het algemeen voordoen. 

- Maatwerk: Iedere behandeling is individueel afgestemd. U stelt samen met uw ergotherapeut de behandeldoelen op.  

- Duidelijke terugkoppeling: Er vind duidelijke terugkoppeling van de bevindingen en ingezette behandeling plaats naar de verwijzer en de bij u betrokken hulpverleners. Terugkoppeling vind plaats wanneer u hiervoor toestemming geeft. 
 

Ik help u graag!

Jessica van Utrecht

Ergotherapie Dordrecht


  

* zie verwijzing en vergoeding.